Wijkraad Europawijk Haarlem


Project Schoolenaer stand van zaken 1 september 2013.

 

In opdracht van de wijkraad hebben studenten van het NOVA college half maart in Schoolenaer een enquête gehouden.

Eind mei zijn de bewoners geïnformeerd over de resultaten. Die avond is een werkgroep gevormd die op 12 juni voor het eerst bijeen is geweest.

Er worden twee onderwerpen uit de enquête aangepakt, parkeeroverlast en hoge snelheden. Opmerkelijk is dat de werkgroep in een open, vriendelijke discussie naar oplossingen heeft gezocht.

 

Bewoners zijn zich vaak niet bewust dat hun handelen ergernis bij anderen oproept. Een actie met posters moet daarin verandering brengen

 

  • Snelheid
    De wijkraad heeft overleg met de gemeente gehad. Op afroep is een snelheidsmeting met matrixbord voor drie weken beschikbaar. In de eerste week wordt de snelheid gemeten, zonder beelden op het bord. In de tweede week wordt de snelheid getoond en in de derde week wordt het effect gemeten.

  • Parkeren
    Het gemiddeld autobezit uit de enquête geeft een theoretisch aantal auto’s in de wijk. De gemeente hanteert 2 tot 3 auto’s voor bezoekers op 10 huishoudens. Het aantal parkeerplaatsen in de parkeergarages zoals dat in de plannen is genoemd, is vermeerderd met het aantal plaatsen dat buiten de garages is geteld.
    Uit deze gegevens blijkt dat vraag en aanbod goed in evenwicht zijn. Extra parkeerplaatsen aan het begin van de Schoolenaerlaan zijn dus niet noodzakelijk voor het aantal plaatsen, maar wel om het parkeren voor bewoners in die hoek te vergemakkelijken en daarmee de parkeerproblemen “als van zelf” te laten oplossen.

 

 

De enquêteresultaten kunt u vinden via onderstaande link.

 

Binnekort treft u hier het laatste nieuws aan.

 

 

 

wijkraadkleurgeel Enquêteresultaten

 

 

  •  Bijgewerkt:          di 23-10-18 11:55:59       .