Wijkraad Europawijk Haarlem

Belangrijke nummers

Wijkraad

Wijkraadkamer:
Nederlandlaan 226, 2034 PE Haarlem (ingang Zwedenstraat)

06 - 34 03 57 12
www.wijkraadeuropawijk.nl

Wijkkrantredactie:

Nederlandlaan 226, 2034 PE Haarlem (ingang Zwedenstraat)

Openbare overleggen:
Elke 2e dinsdag van de maand

Nederlandlaan 226, 2034 PE Haarlem (ingang Zwedenstraat)

Aanvang 20:00 uur
Einde 22:00 uur

Inloopspreekuur:

Elke laatste dinsdag van de maand

Aanvang 19:00 uur
Einde 20:00 uur

 

Alarmnummers

Alarmnummer ambulance/brandweer/politie

112

Meld misdaad anoniem

0800 - 70 00 (lokaal tarief)

Brandweer

023 - 515 95 50

Politie Landelijk + wijkagent

0900 - 88 44 (13 ct p/m)

 

Dieren in nood

Regionale dierenambulance

023 - 533 43 23 (0800-18:00)

Dierenbescherming

023 - 549 14 00

 

Gemeente

Alle gemeentelijke zaken

14 023

WhatsApp

06 - 1436 9614

Publieksdienst: Burgerzaken Zijlvest 39

023 - 511 51 15

Bureau Handhaving (voor klachten over honden, zwerfvuil, fout parkeren etc)023 - 511 49 50

Reiniging Grofvuil Spaarnelanden

0900 - 84 77

GGD Kennemerland

023 - 515 95 00

Veiligheid

511 - 41 00

Bureau handhaving (voor klachten over honden, zwerfvuil, fout parkeren etc)

023 - 511 49 50

 

Meldpunten en Klachtenbureaus

Meldpunt Leefomgeving

voor directe vragen en klachten over openbare ruimte

14 023

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol.

BAS is het informatie- en klachtencentrum

020 - 601 55 55

http://www.bezoekbas.nl

Hoogheemraadschap van Rijnland

Klachten over afval in het water, bagger en krooslagen

071 - 306 35 35

 

Storingsnummers

Nationaal storingsnummer gas en elektriciteit

0800 - 90 09 (Gratis, dag en nacht)

Storingsnummer drinkwater (PWN)

0800 - 023 23 55 (Gratis, dag en nacht)

 

Telefonische Hulpdiensten

Kindertelefoon

0800 - 04 32 (Gratis, 14:00 - 20:00 uur)

Correlatie

0900 - 14 50

Blijf van m'n lijf

023 - 532 78 25

Sensoor (SOS Telefonische Hulpdienst)

023 - 547 14 71 (dag en nacht)

Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld (AMHG)

023 - 547 29 99

 

Overige Hulp- en Informatiediensten

Dock Haarlem

023 - 543 60 00

http://www.dock.nl

Het Juridisch Loket

0900 - 80 20

http://www.kontext.nl

Bureau Discriminatie Kennemerland

023 - 531 58 42

http://www.bdkennemerland.nl

Belastingtelefoon

0800 - 05 43

  •  Bijgewerkt:          vr 11-01-19 11:23:48       .