Wijkraad Europawijk Haarlem

vacature Secretaris

 

Dit doen zij in de eerste plaats op basis van ervaringsdeskundigheid. Daarnaast kunnen wijkraden, mits

goed gedocumenteerd, ervoor kiezen om de mening van (delen van) de wijk te peilen en
dit te communiceren met de gemeente. Steeds meer wordt in Haarlem daarbij ook
gebruik gemaakt van sociale media. De wijkraad is ook de vraagbaak voor bewoners en
gemeente. De wijkraad Europawijk is een groep van ongeveer 10 vrijwilligers.

Secretaris


- de spin in het web, overzicht houden van alle activiteiten en afspraken;
- voorbereiden en bijwonen van de bestuursoverleggen (1x / 4 weken);
- schrijven van externe brieven;
- bijhouden van sociale media zoals Facebook en Twitter;
- bijwonen van de wijkraadoverleggen (1x / maand) en het overleg met de wijkraden van Schalkwijk (1x / 6 weken);
- constructief meedenken in allerlei vraagstukken;
- onderhouden van contacten met de gemeente;
- representatieve activiteiten zoals recepties;
- inspreken in commissieoveeleggen

De secretaris wordt ondersteunt door een tweede secretaris die de stukkenstroom van
wijkraadoverleggen verzorgt en een administratieve kracht die de mail en de postlijst
bijhoudt.

 

De bestuursleden worden door het algemene ledenoverleg gekozen voor vier jaar en zijn eenmaal herkiesbaar.

Verder heeft u wat tijd nodig om verslagen, informatie en algemene stukken te lezen.
Heeft u interesse om lid te worden van de wijkraad? Kom dan eens op ons spreekuur of bij een wijkraadoverleg.
U kunt ook contact opnemen met ons via

  •  Bijgewerkt:          vr 11-01-19 11:23:48       .